Inflatable Zone – Water Trampoline , Zorbing, maximum fun

Share the joy
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Inflatable Zone – Water Trampoline , Zorbing, maximum fun

Even if the season ended much for us and the sun’s rays no longer throws for chairs, water can be just as fun with clothes on.

In some areas it is warm all year round, as I would like to be there, you can swim or walk along the coastline, and to us, if you feel like fun in the water mid-November, you can go to a covered pool.

The pools are those that have sought various inflatable games, which were very fashionable.

inflatable floating water trampoline

Water Trampoline

A floating trampoline for example, is designed to support a bunch of friends, so the fun is maximized. It may anchor or can be left to float on the water surface.

If you are the owner of the water park, lake or aquatic recreation area, you can purchase more such pieces inflatable, because they are modular pieces that can be moved and will let you configure multiple routes and entertainment areas.

And if you can call a private beach areas such floating, anchored correctly that offers high stability and become an attraction for tourists visiting the area.

A trampoline floating buoy floating combines a giant trampoline in the garden as we know it forever. How much fun jumping, turning up, rising above you all!

But what if you could take a leap and dive into the water? Not brilliant?

Such amusements are increasingly in demand, being easy to handle, safe and fun. In addition to those holding water parks are easy to neatly stored when the weather does not allow the pursuit of such activities. Buy trampoline inflatable Online At Inflatable-zone

Also in the fall and maximum fun new sport which has conquered all: Zorbing . It is an activity different from other sports that we are used to and also is incredibly fun.

Inflatable Bumper Balls

Zorbing can practice in two ways. Water in a plastic ball, single wall, where children learn to keep their balance and coordinate their movements, or land in specially designated areas where children are again the big ones. Because zorbing on water has a limited amusement developing these spheres, which gives you maximum fun and adrenaline, it’s turning down a slippery slope.

To practice ashore zorbing, you need a ball of plastic, PVC resistant to punctures and scratches. This is so constructed as to provide maximum safety. click here visit human hamster ball
soccer website

Sphere has double walls, astfet that thou art in its core, anchored well with some special harnesses couples with two handles to hang onto while you practice this sport.

infatable ball

 

The exterior walls are attached to the interior through some nylon thread. Between the walls inject air with a pump.

The rules are simple: within the scope without shoes without metal objects and then make the most of an unforgettable experience.

Security is maximum in this sport, there is no strikes in return offers fun and adrenaline in games shaving unusual.

If you have a school, a club amusement for children or a business where rent accessories for parties, zorbing sphere is the most profitable purchase. Everyone will want to try.

In zonainflatable.com you can print your business logo, absolutely free. Free transport is also almost everyone.

The site offers a one year warranty for used items properly and a repair kit, absolutely free.

These inflatable spheres are so entertaining that even professional football players have tried with assumption that soon will appear a new official sport, soccer zorbing. Incidentally presented so well in this video that I found on youtube.

If you want to buy these fun and surprising ways to search other equally stunning, please check this link :
https://www.inflatable-zone.com/free-shipping-1-5m-inflatable-bumper-balls-bumper-all-inflatable-ball-suit-loopy-ball-knocker-ball-half-red.html

 

Inflatable Zone – Distractie maxima si in extrasezon

Chiar dacă acest sezon s-a încheiat de mult pentru noi şi soare nu-şi mai aruncă razele spre şezlonguri, apa poate fi la fel de distractivă şi cu hainele pe tine.

În unele zone este cald tot timpul anului, cât mi-aş dori să fiu acolo, poţi înota sau să te plimbi de-a lungul litoralului , iar la noi, dacă ai chef de distracţii în apă la mijlocul lui noiembrie, poţi merge la o piscină acoperită. Cele mai căutate piscine sunt cele care au diverse jocuri gonflabile, acestea fiind foarte la modă.

O trambulină plutitoare de exemplu, este proiectata să susţină o gaşcă de prieteni, în aşa fel încât distracţia să fie maximă. Acesta se poate ancora sau poate fi lăsat să plutească pe suprafaţă apei.

Dacă eşti propietar de parc acvatic, lac sau o zonă de agrement acvatic, poţi achiziţiona mai multe astfel de piese gonflabile, deoarece sunt piese modulare, care pot fi deplasate şi va permit să configuraţi mai multe rute şi zone de distracţie.

Trambulina plutitoare

Şi dacă ai o plajă privată poţi apela la astfel de zone plutitoare, care ancorate corect oferă stabilitate mare şi devin un punct de atracţie pentru turiştii care vizitează zona.

O trambulină plutitoare combină un colac plutitor gigantic cu trambulină de grădină pe care o cunoaştem dintotdeauna. Câtă distracţie sărind , rotindu-te, inaltandu-te tot mai sus!

Dar cum ar fi dacă ai putea să faci o săritură şi să plonjezi în apă? Genial nu?

Astfel de distracţii sunt tot mai căutate, fiind uşor de abordat, sigure şi distractive. În plus pentru cei care deţin parcuri acvatice sunt simplu de îngrijit şi depozitat atunci când vremea nu mai permite desfăşurarea unei astfel de activităţi.

Mingi gonflabile

Tot la distractie maxima intră şi noul sport care i-a cucerit pe toţi : Zorbing-ul. Acesta este o activitate diferită faţă de alte activităţi sportive cu care suntem noi obişnuiţi şi totodată este incredibil de distractiv.

Zorbing se poate practica în două moduri. Pe apă, într-o minge de plastic, cu pereţi simpli, unde cei mici învaţă să îşi menţină echilibru şi să îşi coordoneze mişcările, sau pe uscat, în spaţii special amenajate, unde cei mari devin din nou copii. Pentru că zorbing pe apă are un timp limitat de distracţii, au apărut aceste sfere , care îţi oferă distracţie şi adrenalină maximă, rotindu-te pe o pantă în jos.

Pentru a practica zorbing pe uscat, ai nevoie de o sfera de plastic, din PVC rezistent la înţepături şi zgârieturi. Această este astfel construită încât să ofere siguranţă maximă.

Sfera are pereţi dubli, astfet că tu te afli în miezul ei, ancorat bine cu nişte hamuri speciale, având la dispoziţie 2 mânere de care să te ţii în timp ce vei practică acest sport.

Pereţii exteriori sunt legaţi de cei interiori prin nişte fire de nailon. Între pereţi se introduce aer cu ajutorul unei pompe.

Regulile sunt simple: intră în sfera fără pantofi, fără obiecte din metal apoi profiţi din plin de o experienţă de neuitat.

Securitatea este maximă în acest sport, nu există nici un fel de lovituri, în schimb oferă distracţie şi adrenalină, în partide de ras ieşite din comun.

Dacă ai o şcoală, un club de distracţii pentru cei mici sau o afacere unde închiriezi accesorii pentru petreceri, sfera de zorbing este cea mai profitabilă achiziţie. Toţi vor dori să o încerce.

În zonainflatable.com ai posibilitatea să îţi imprimi logo-ul afacerii, absolut gratis. De asemeni şi transportul este gratis aproape în toată lumea.

Site-ul ofera un an garantie pentru articolele utilizate corect si un kit de raparatii , absolut gratis.

Aceste sfere gonflabile sunt atât de distractive, că până şi jucătorii profesionişti de fotbal le-au încercat, preconizându-se că în curând va apărea un nou sport oficial, zorbing soccer. De altfel prezentat atât de bine în acest clip pe care l-am gasit pe youtube.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Be the first to comment on "Inflatable Zone – Water Trampoline , Zorbing, maximum fun"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*